Biznes, Finanse, Prawo   »   Firma   »   Przedsiębiorcy otrzymają pomoc na sfinansowanie inwestycji

Firma

rss

Przedsiębiorcy otrzymają pomoc na sfinansowanie inwestycji

2009.04.26//  IAD andergrant
Od 29 kwietnia mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu: inwestycji, zakupu technologii, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach. Pomoc udzielana jest w postaci odroczenia, rozłożenia na raty lub całkowitego umorzenia zaległości podatkowych.
 
Pomoc nie może przekraczać 20 procent wydatków na inwestycje, w przypadku małego przedsiębiorcy i 10 procent w przypadku średniego przedsiębiorcy.
 
Wartość wydatków, na które przedsiębiorca może uzyskać pomoc pomniejszana jest o podatki pośrednie (akcyza i VAT). Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą można zaliczyć zakup:
  • gruntów,
  • budynków oraz ich wyposażenie (głównie maszyny i uradzenia, specjalistyczną aparaturę, urządzenia biurowe, itp.),
  • wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się wydatki na transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 
Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzyma pomoc; zostaną nabyte od osoby trzeciej po cenach rynkowych; wejdą w skład aktywów przedsiębiorstwa na okres co najmniej 3 lat, podlegać będą amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
 
W ramach tej pomocy mogą być refundowane dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto pracownika powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku spełnione muszą zostać następujące warunki:
  • nowe miejsca pracy będą związane z realizacją inwestycji i zostaną utworzone w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;
  • nastąpi wzrost liczby pracowników, u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią za okres ostatnich 12 miesięcy;
  • nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia.
 
Przedsiębiorstwa z sektora transportu do wydatków kwalifikujących się mogą doliczyć wydatki na środki transportu i urządzenia transportowe.
 
Wyłączenia udzielenia ulg dotyczą: pomocy udzielanej w zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury, produkcja rolna, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, sektor węglowy i działalność wywozowa. Pomoc nie zostanie udzielona również przedsiębiorcy zagrożonemu i podatnikowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu analogicznej pomocy publicznej. 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowane w dzienniku Ustaw 14 kwietnia 2009 roku.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia 2009 r. i stosuje się je do dnia 30 czerwca 2014 r.
Przedsiębiorca, by uzyskać pomoc musi złożyć wniosek o udzielenie ulgi w swoim urzędzie skarbowym, przed rozpoczęciem inwestycji, udziałem w targach, wystawach czy korzystaniem z pomocy doradców zewnętrznych.
 
Ponieważ nie jesteśmy doradcami, a co urzędnik to nowa interpretacja przepisów, przedsiębiorcy zainteresowani ulgą powinni skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym.
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer

Źródło: Ministerstwo Finansów


Wpisz kod


Aby komentować pod stałym nickiem - lub zarejestruj.
Komentarze do:
Przedsiębiorcy otrzymają pomoc na sfinansowanie inwestycji

Facebook

Alkohol    Ankiety    Banki    Bezrobocie    Biznes    Bronisław Komorowski    Chiny    Donald Tusk    Emerytury    Eur    Euro    Finanse    Firma    GPW    Giełda    Giełda Papierów Wartościowych    Gospodarka    Grecja    Handel    Internet    Inwestycje    Jarosław Kaczyński    Kredyty    Kryzys    Niemcy    Nieruchomości    Notowania    Odszkodowanie    PO    PSL    Papierosy    PiS    Pieniądze    Platforma Obywatelska    Podatki    Policja    Polityka    Polska    Praca    Prawo    Prezydent    Przestępstwo    Reklama    Rosja    Rząd    SLD    Sejm    Sądy    UE    USA    USD    Urzędnicy    Ustawa    Waluty    Wielka Brytania    Wybory    Wybory parlamentarne    Wybory prezydenckie    Włochy    Zakaz   

Newsletter

Newsletter

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

  • Przed nami chłodniejsza i bardziej ponura część roku. Zimą i jesienią dni są krótsze, a my więcej...

W dziale High-Tech

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale LifestyleDo góry  //  Biznes, Finanse, Prawo   »   Firma   »   Przedsiębiorcy otrzymają pomoc na sfinansowanie inwestycji